RSS feeds FacebookTwitterLinkedInVolg mij viaSuivez-moi sur

Nieuw boek over Transklasse

Van een dubbeltje naar een kwartje? Ik wilde het liefst een rijksdaalder worden. Maar ik bedoelde niet dat ik veel geld wilde verdienen. Ik droomde van een ander leven, van vrijheid om als vrouw en schrijfster mijn eigen leven vorm te geven.

Daarom houd ik van het begrip Transklasse, dat door de Franse filosofe Chantal Jaquet is geïntroduceerd, voor een transitie naar een andere klasse. Het omvat zowel sociale stijging als sociale daling en vermijdt daarmee de akelige suggestie van zo nodig ‘hogerop willen’. De mensen die ik heb geïnterviewd zeiden dat hun transitie eerder het gevolg was van goed kunnen leren, van de hulp van een docent of van de ontmoeting met een vriendje waar het thuis heel anders was. Hun opwaartse sociale mobiliteit was het resultaat, niet het doel.

Bovendien vermijdt het begrip Transklasse de associatie dat je zomaar verhuist van de ene naar de andere klasse. De meeste mensen die ik heb geïnterviewd hebben het gevoel weliswaar goed thuis te zijn in het nieuwe milieu, maar daar vaak de stem te vertolken van mensen uit hun milieu van afkomst. Ze leven in spreidstand, zoals Tim ’S Jongers dat noemt, ze staan met een been in beide werelden en hebben hun eigen visie op beide klassen. Door hun transitie in kaart te brengen, wordt zichtbaar dat klassen nog wel degelijk bestaan, ook in het zogenaamd egalitaire Nederland.

Begin juni komt mijn boek over Transklasse uit, gebaseerd op mijn persoonlijke verhaal, op interviews en voorbeelden uit de hedendaagse literatuur. Het gaat over factoren waarom sommigen wel en anderen niet een dergelijke transitie doormaken, het laat zien wat je onderweg tegenkomt op je reis van de ene naar de andere klasse en hoe het leven in twee werelden eruit ziet. Meer weten? Volg mijn posts op LinkedIn.