RSS feeds FacebookTwitterLinkedInVolg mij viaSuivez-moi sur

Ontsporend Leiderschap

Zelden is er zoveel wantrouwen en kritiek geweest op leiders als in de 21e eeuw. De voorbeelden van falend leiderschap en management stapelen zich op, en zelfs democratisch of publiek gekozen leiders blijken vooral hun eigen doelen na te streven. In dat licht is het verheugend dat er onlangs een nieuw boek is verschenen over ontspoorde en slechte leiders: Hoe raak je ze kwijt? van Joep Schrijvers. In dit boek richt de schrijver zijn pijlen op leiders en managers die hun macht misbruiken, maar ook op volgers en toezichthouders. Waarom ontsporen sommige leiders en anderen niet? Hoe kun je in een organisatie disfunctionele leiders en managers in het gareel houden?

Lees hier het hele artikel, dat op 11 april 2017 werd gepubliceerd op Managementsite.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.