RSS feeds FacebookTwitterLinkedInVolg mij viaSuivez-moi sur

Lezingen

Na meer dan 30 jaar als organisatieadviseur vind ik het inspirerend om mijn ervaringen door te geven aan een nieuwe generatie medewerkers en leidinggevenden. Daartoe geef ik lezingen en gastcolleges, meestal in-company voor een organisatie, soms ook toegankelijk via open inschrijving.

Twee maal per jaar geef ik vier Masterclasses Leiderschap voor een Nieuwe Wereld. Deze  Masterclasses vormen een samenhangend geheel, maar zijn ook los te volgen. Ze geven een actueel en compleet beeld van wat er allemaal verandert in leiderschap. Deze Masterclasses zijn op basis van open inschrijving. Kijk hier voor meer informatie en data.

Daarnaast ben ik verbonden als docent aan de AOG School of Management, waar ik onder andere colleges Transitiemanagement, Nieuw Leiderschap en Anders Organiseren geef. Ook geef ik regelmatig gastcolleges over Inspirerend Leiderschap in het Onderwijs.

Als je meer wilt lezen over mijn visie op leiderschap ga dan naar artikelen.  
Om meer te lezen over mijn ervaringen met anders organiseren, ga je naar mijn onderzoekswebsite Wat bezielt ons?

Wil je een lezing of gastcollege in jouw organisatie of netwerk? Zo kun je contact opnemen.

 

Lezingen in de afgelopen tijd

14 juni 2018
Dagvoorzitter van Congres Compassie, het hart van Betekenisvol Ondernemen.
Ondernemen met een hart is van alle tijden. Toch staat sociaal ondernemerschap juist nu sterk in de belangstelling. Het lijkt er op dat we toegroeien naar een nieuwe soort economie waar waardevol, betekenisvol, duurzaam en sociaal langzaamaan de plaats innemen van meer, groter, rijker. Hoewel het soms vechten tegen de bierkaai is, tegen grote ondernemingen met hun vanzelfsprekende gerichtheid op groei en winst, heeft elk van ons  invloed op hoe zich dit verder ontwikkelt. Iedereen die ervoor kiest te leven vanuit waarden als vertrouwen, gezamenlijkheid en geloof in het beste van mensen, bouwt aan een betere wereld. Tijdens dit congres laten we een aantal van hen aan het woord hoe het is om een bedrijf te leiden vanuit compassie, om materiele resultaten hand in hand te laten gaan met zinvol werk, om ziel en zakelijkheid te verbinden.

6 juni 2018
Pioniers: stille veranderaars in de onderstroom
In de reeks Veranderkunde Nieuwe Geluiden gaf Lenette Schuijt op 6 juni 2018 een Masterclass over de strategieën van stille veranderaars in organisaties. Verandering in grote bureaucratische organisaties betekent vaak oude wijn in nieuwe zakken. Dikwijls leidt het tot bestendiging of zelfs versterking van de control. Echte vernieuwing vindt niet plaats op de bühne of in de directiekamer, maar in de onderstroom, aan de randen van de organisatie. De beinvloeding van stille veranderaars gaat via informele netwerken. Ze gebruiken andere taal en als het nodig is zijn ze professioneel ongehoorzaam.