RSS feeds FacebookTwitterLinkedInVolg mij viaSuivez-moi sur

Masterclasses Leiderschap in een nieuwe wereld

Vanaf 12 februari 2019 geeft Lenette Schuijt, samen met collega’s Paul Jansen en Ivo Brughmans, vier masterclasses over Nieuw Leiderschap.

Bedoeld voor leidinggevenden die hun rol zien veranderen. Bijvoorbeeld omdat hun formele functie als leidinggevende op den duur wordt opgeheven omdat het team zelfsturend wordt. Of omdat ze minder willen sturen op het werkproces zelf en juist meer op output. Of omdat ze – op afstand – willen sturen op ieders autonome inzet en op verbinding. Of omdat hun organsiatie op zoek is naar nieuwe business modellen en van iedereen creativiteit en permanenete  innovatie wordt verwacht.

Voor die leiders die behoefte hebben aan een nieuwe, eigen visie op leiderschap, biedt deze reeks van Masterclasses een inspirerende onderdomepling in de niwue teheoretische inzichten en praktijkervaringen. Als je jezelf verder wilt ontwikkelen als leider in een dynamische en complexe wereld, sluit dit programma perfect aan.

De eerste Masterclass gaat over de nieuwste theoretische inzichten over leiderschap, onder anere de relationele opvatting die stelt dat leiderschap een uitkomst is van dynamische interacties tussen mensen. De tweede Masterclass gaat in op leiding geven aan zelfstnadige professionals. het gaat over loslaten & uitgaan van vertrouwen, over het  zorgvuldig opbouwen van zelfsturende teams, over sturing geven aan zelforganiserende medewerkers en over eigenaarschap versterken in je organisatie. In de derde Masterclass staat innovatie centraal. Hoe doorbreek je gebruikelijke werkwijzen, hoe spreek je het talent aan van alle mensen,  hoe kun je diversiteit benutten, wat betekent het om leiding te geven in een organisatie die permanent innoveert? In de vierde Masterclass tenslotte staan we stil bij een aantal spanningsvelden in Nieuw Leiderschap, zoals loslaten & sturen, indiviudeel & gezamenlijk, bottom up & top down. De bijeenkomst geeft de deelnemers handvatten om deze paradoxen constructief te hanteren en win/win oplossingen te zoeken.

De vier Masterclasses worden georganiseerd door de Schouten & Nelissen University. Meer informatie over deze reeks van Masterclasses vind je hier.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.