RSS feeds FacebookTwitterLinkedInVolg mij viaSuivez-moi sur

Leiderschap in een nieuwe wereld

Tussen 2016 en 2020 gaf Lenette Schuijt regelmatig Masterclasses over Nieuw Leiderschap, bedoeld voor leidinggevenden die hun rol zien veranderen. Bijvoorbeeld omdat hun formele functie als leidinggevende op den duur wordt opgeheven omdat het team zelfsturend wordt. Of omdat ze minder willen sturen op het werkproces zelf en juist meer op output. Of omdat ze – op afstand – willen sturen op ieders autonome inzet en op verbinding. Of omdat hun organsiatie op zoek is naar nieuwe business modellen en van iedereen creativiteit en permanenete  innovatie wordt verwacht.

Voor die leiders die behoefte hebben aan een nieuwe, eigen visie op leiderschap, bood deze reeks van Masterclasses een inspirerende onderdomepling in de niwue teheoretische inzichten en praktijkervaringen. Voor wie zichzelf verder wil ontwikkelen als leider in een dynamische en complexe wereld, is dit een perfect programma.

De eerste Masterclass ging over de nieuwste theoretische inzichten over leiderschap, onder anere de relationele opvatting die stelt dat leiderschap een uitkomst is van dynamische interacties tussen mensen. De tweede Masterclass ging in op leiding geven aan zelfstnadige professionals. het gaat over loslaten & uitgaan van vertrouwen, over het  zorgvuldig opbouwen van zelfsturende teams, over sturing geven aan zelforganiserende medewerkers en over eigenaarschap versterken in je organisatie. In de derde Masterclass stond innovatie centraal. Hoe doorbreek je gebruikelijke werkwijzen, hoe spreek je het talent aan van alle mensen, hoe kun je diversiteit benutten, wat betekent het om leiding te geven in een organisatie die permanent innoveert? In de vierde Masterclass tenslotte stond ik, samen met Ivo Brughmans, stil bij een aantal spanningsvelden in Nieuw Leiderschap, zoals loslaten & sturen, indiviudeel & gezamenlijk, bottom up & top down. De bijeenkomst geeft de deelnemers handvatten om deze paradoxen constructief te hanteren en win/win oplossingen te zoeken.

De vier Masterclasses kunnen in company worden gegeven. Meer informatie? Neem contact op met Lenette Schuijt.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.