RSS feeds FacebookTwitterLinkedInVolg mij viaSuivez-moi sur

Werken en innoveren van binnenuit

Social work-professionals zijn pioniers van een nieuwe wereld, zij dragen bij aan het ontstaan van nieuwe verhoudingen tussen gemeenten en burgers, nieuwe vormen van samenwerken in de wijk, en een integrale jeugdhulpverlening. Dat vraagt naast generalistische en specialistische competenties ook nog iets anders: de moed om onbekende wegen in te slaan en de volharding om je –zonder heldere koers – in een richting te blijven bewegen. Een vernieuwer zijn in het sociale domein kan niet anders dan van binnenuit. In dit artikel, dat als hoofdstuk is opgenomen in A New Cup of T, social work in innovation, sta ik stil bij die dimensie. Lees het hele artikel.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.