RSS feeds FacebookTwitterLinkedInVolg mij viaSuivez-moi sur

Nieuwsbrief Wat bezielt ons? #37

Beste lezer,

Volgens het HOW rapport, dat wordt gepubliceerd door LRN, een Amerikaans bedrijf dat adviseert over ethiek, naleving van regelgeving en bedrijfscultuur, is er een flinke groei te zien in het aantal organisaties die een vorm van zelfsturing hebben omarmd. Onder zelfsturende organisaties verstaan ze organisaties waar niet macht of regels bepalend zijn, maar een purpose, ondersteund door morele autoriteit en waar medewerkers worden aangemoedigd om mee te sturen. Bovendien bleek uit dit rapport dat zelfsturende organisaties veel beter presteren, zowel op financiële resultaten als op innovativiteit, klanttevredenheid, duurzaamheid en merkreputatie.
Dat is goed nieuws. Een verschuiving in de machtsverdeling binnen een organisatie is een van de vier kenmerken van nieuw organiseren. In zulke organisaties ontstaan meer gelijkwaardige, wederkerige relaties tussen volwassen mensen die op basis van vertrouwen en afspraken met elkaar samen werken. Zelfsturing betekent niet dat iedereen doet wat hij of zij wil, maar dat eenieder betrokken is bij het bepalen van wat er moet gebeuren en door wie. Dat bleek uit het promotieonderzoek van Sinteur (2018). Hoewel sommige organisaties zelfsturing omarmen om de bestaande machtsverdeling juist te bestendigen, laten succesvolle voorbeelden van nieuw organiseren zien dat zelfsturing een bewuste keuze is om het leiderschap te delen met alle medewerkers. In deze nieuwsbrief lees je niet alleen over de andere drie kenmerken van nieuw organiseren, maar vind je ook weer inspirerende voorbeelden van hoe het anders kan.

Lees hier de hele nieuwsbrief