RSS feeds FacebookTwitterLinkedInVolg mij viaSuivez-moi sur

Nieuwsbrief Wat bezielt ons? #33

Beste lezer,

Er is veel om je zorgen over te maken in de wereld. Het ziet er niet fraai uit. Hoe anders was dat in 2009 toen een zwarte man talloze mensen overtuigde dat verandering mogelijk was en uiteindelijk het Witte Huis betrok. Ik heb me vaak afgevraagd hoe hij de huidige ontwikkelingen duidt en vooral, waaraan hij de hoop ontleent om door te gaan. In een seminar in Amsterdam onlangs zei hij dat zijn hoop is gevestigd op de jonge generatie leiders die mensen moeten meenemen in een aantrekkelijk verhaal voor de toekomst. Hij denkt niet aan morgen of volgend jaar, maar aan een volgend decennium.

Het is een vraag die ik tegenwoordig vaak stel aan vrienden en collega’s: waaraan ontleen jij hoop voor onze samenleving? Het is geen makkelijke vraag, maar hij leidt altijd tot een boeiend gesprek, waarin zowel hoop als wanhoop een plek hebben. Durven we nog te dromen? Welke idealen houden zich schuil onder ons doorzettingsvermogen? Onderhand wisselen we titels van inspirerende boeken en artikelen uit, en wijzen elkaar op hoopgevende mensen en ontmoetingen. Waaraan ontleen jij hoop?

Lees hier de hele nieuwsbrief

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.