RSS feeds FacebookTwitterLinkedInVolg mij viaSuivez-moi sur

Mammoettankers keren op volle zee

Op het Jaarcongres Organiseren, adviseren & begeleiden op 18 juni 2014 houdt Lenette Schuijt een lezing over de impact van de hardnekkige onveranderbaarheid van reguliere organisaties op het werk van organisatieadviseurs en begeleiders. Organisatieadviseurs, begeleiders en coaches stuiten dikwijls op grenzen aan het verandervermogen van een organisatie. Vernieuwingen worden na verloop van tijd geïncorporeerd in bestaande werkwijzen of sterven een langzame dood. Burgerinitiatieven en sociale ondernemingen laten zien dat het anders kan. Kan dat ook in reguliere organisaties? En wat vraagt dat van begeleiders en adviseurs die daaraan willen bijdragen? Het Jaarcongres Organiseren, adviseren & begeleiden 2014 heeft als thema Eigen Veranderkracht. Organisaties veranderen op eigen kracht, zijn een beetje moe van externen. We zien voorbeelden van zelfsturing en bottom-up organiseren en een toenemende controlebehoefte en beheersingsdrang vanuit overheden en inspecties. Dit heeft de nodige impact op zowel organisatiestructuren als op mensen die in die organisaties werken. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het werk van organisatieadviseurs, begeleidingskundigen en coaches? Welke leer- en verandervragen roept dit op? Deelnemers aan het congres ontvangen het nieuwste boek van Lenette Schuijt: Wat bezielt ons? Programma en meer informatie Aanmelden

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.