RSS feeds FacebookTwitterLinkedInVolg mij viaSuivez-moi sur

Missie en visie

Een organisatie zie ik als een levende en organische gemeenschap waarbinnen mensen gezamenlijk hun talenten kunnen inzetten om zinvolle doelen te realiseren. Teveel structuur en controle ondermijnen de vitaliteit of spirit van de organisatie. Ik draag er graag aan bij dat organisaties  hun vitale levenskracht vrij kunnen maken. Ik ondersteun ze bij het aanspreken van aanwezige inspiratie en creativiteit en waar nodig het ontregelen en ontbureacratiseren van alles wat verstard is.

Ik geloof in bezieling, die vitale levenskracht die in elk mens huist. Als we handelen vanuit ons hart krijgt ons leven zin en kunnen we iets betekenen voor de mensen om ons heen. Het leven moet niet voorzichtig of half geleefd worden, maar gretig en vol overgave! Elke minuut van ons leven telt. In mijn werk spreek ik die levenskracht aan van mensen en daag hen uit om het beste uit zichzelf te halen en het maximale uit elke dag. Zo worden we zelf rijker en de wereld mooier.

Authenticiteit, transparantie, eigen(zinnig)heid en ruimte voor bezinning zijn mijn belangrijkste waarden. Ik wil graag medebewaker zijn van onze rijke beschaving: de rijkdom van de verbeelding, poëtische taal, de kunsten en de ideeënwereld, de nuance en het fatsoen, de hoffelijkheid en het universeel menselijke. Met mijn programma’s en mijn pen breek ik telkens weer een lans voor wat ons tot mens maakt. Om dat te kunnen bijdragen zorg ik er zelf ook voor dat mijn mens zijn niet raakt ondergesneeuwd onder alle activiteit.

Mijn werkwijze
  • Ik geef vertrouwen en ga op zoek naar de vitale kracht die elk mens of elke organisatie in zich heeft.
  • Op een liefdevolle manier confronteer ik anderen met wat ik zie.
  • Ik stel indringende vragen, die mensen aanzetten tot reflectie op zichzelf en op wat hen drijft.
  • Mensen en organisaties moedig ik aan om de bekende vormen te doorbreken en naar nieuwe wegen te zoeken.
  • Ik help hen om te leren van fouten en zonder verlies van kracht een volgende stap te zetten om hun droom te verwezenlijken.
  • Mijn taalvaardigheid zet ik in om ervaringen van mensen onder woorden te brengen